Suomen kansallinen Maailman muisti -rekisteriKansalliseen Maailman muisti -rekisteriin kootaan kansallisesti merkittävää asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä.

Kohteet Suomen kansallisessa Maailman Muisti -rekisterissä: