Unescon Maailman muisti -ohjelman visio on, että maailman arkisto- ja kirjastoperintö kuuluu kaikille, sitä suojellaan meitä kaikkia varten ja että se on jatkuvasti kaikkien saatavilla kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen mukaisesti.
 
Unescon Maailman muisti -ohjelman tavoitteet
  • Helpottaa ihmiskunnan arkisto- ja kirjastoperinnön suojelua sopivinta tekniikkaa hyödyntäen.
  • Helpottaa arkisto- ja kirjastoperinnön maailmanlaajuista saavutettavuutta.
  • Lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta arkisto- ja kirjastoperinnön olemassaolosta ja merkityksestä.
Unescon Maailman muisti -rekisteri
Maailman muisti -rekisteriin on koottu arkisto- ja kirjastoperintöä, jota kansainvälinen neuvoa-antava komitea International Advisory Committee on suositellut ja jonka Unescon pääjohtaja on hyväksynyt todettuaan sen vastaavan maailmanlaajuiselle merkitykselle ja merkittävälle yleismaailmalliselle arvolle asetettuja valintakriteereitä.
 
Kansallinen Maailman muisti -rekisteri
Kansalliseen maailman muisti -rekisteriin kootaan kansallisesti merkittävää asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä, joka voi olla erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen tai joissain tapauksissa yksityishenkilöiden hallussa. Myös kohteita, jotka ovat alueellisesti, kansainvälisesti tai maailmanlaajuisesti merkittäviä, voidaan esittää ensin kansalliseen rekisteriin.